برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

10 دی 1400
16:00-18:00

2,500,000

شرکت کنندگان: 4
آقای دکتر خجسته

04 دی 1400
16:00-18:00

1,500,000

شرکت کنندگان: 2
آقای دکتر خجسته

25 دی 1400
14:00-16:00

1,200,000

شرکت کنندگان: 3
آقای دکتر محمد حسن زاده

01 دی 1400
14:00-16:00

1,200,000

شرکت کنندگان: 1
آقای دکتر محمد حسن زاده

15 دی 1400
14:00-16:00

1,200,000

شرکت کنندگان: 2
آقای دکتر محمد حسن زاده
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.