برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ شروع محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 آشنایی با نرم افزار LATEX مقدماتی و پیشرفته
1400-09-20 16:00-18:00
30
4,500,000 ریال
2 آقای دکتر خجسته
2 دوره تخصصی آموزش حرفه ای Overleaf (پلفترم آنلاین برای ویرایش متن های لتکس یا لاتکس)
1400-10-04 16:00-18:00
30
2,500,000 ریال
1 آقای دکتر خجسته
3 دوره آموزشی شایستگی های مدیران نشریات دانشگاهی
1400-09-17 14:00-16:00
30
2,500,000 ریال
1 آقای دکتر محمد حسن زاده
4 دوره آموزشی برندسازی نشریات علمی
1400-10-01 14:00-16:00
30
2,500,000 ریال
1 آقای دکتر محمد حسن زاده
5 دوره آموزشی اخلاق نشر
1400-10-15 14:00-16:00
30
2,500,000 ریال
1 آقای دکتر محمد حسن زاده
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.