به منظور ارتقا سطح نشریات علمی شرکت شریف پردازشگر دانش سیناوب پلاس را راه اندازی کرده است. به این منظور جلسات منظمی توسط تیم سیناوب پلاس برگزار خواهد شد و با بررسی نشریات و مشخص شدن نقاط قوت و ضعف هر نشریه برنامه نمایه سازی مشخص گردد و پس از آموزش به کارشناس نشریه فرآیند نمایه سازی توسط کارشناس هر نشریه و با نظارت سیناوب پلاس انجام می گیرد.

با توجه به نیاز نشریات مختلف سیناوب پلاس طرح های مختلفی برای استانداردسازی و نمایه سازی نشریات ارائه می کند:

1. مشاوره نمایه سازی و استاندارد سازی:

در این حالت سیناوب به عنوان مشاور در کنار نشریات قرار می گیرد و با همکاری نشریه نکات لازم برای استاندارد شدن نشریه بر اساس معیارهای نمایه های بین المللی انجام می گیرد. پس از این مرحله با توجه به سطح نشریه درخواست نمایه سازی در پایگاه های مورد توافق طرفین ارسال می شود.

2. پیوستن به کلوپ سیناوب پلاس:

در این طرح نشریه عضو کلوپ سیناوب پلاس می شود و با شرکت در جلسات منظم آنلاین استانداردهای لازم را می آموزد و با توجه به نقشه راه تعیین شده مراحل استانداردسازی و نمایه سازی توسط کارشناس نشریه پس از هر جلسه انجام می گیرد. سپس در جلسات بعدی اقدامات صورت گرفته بررسی می شود و اقدامات اتی هر نشریه تعیین می شود. 

به این ترتیب با تعامل بین نشریه و کارشناسان سیناوب فرآیند آموزش و استانداردسازی انجام خواهد گرفت. پس از پایان این دوره از نشریات با استاندارد های مورد نیاز پایگاه های دواج و اسکوپوس و Web Of Science آشنا خواهند بود و در صورت آمادگی نشریه امکان ارسال درخواست برای پایگاه های مختلف وجود خواهد داشت.

هیچکس نمی تواند امکان نمایه سازی نشریات در هیچ پایگاهی را تضمین کند. سیناوب پلاس تلاش می کند تا با رعایت کلیه نکات این امکان را فراهم کند تا نشریات تمامی استانداردهای لازم را داشته باشند و سپس برای نمایه سازی اقدام نمایند.

نکته حائز اهمیت در نمایه سازی نشریات این است که ابتدا تمامی شرایط لازم در نشریه ایجاد شود و سپس درخواست نمایه سازی ارسال شود.