سامانه مدیریت طرح های پژوهشی برای دریافت طرح ها، ارزیابی و انتشار طرح های پژوهشی در اختیار دانشگاه ها قرار می گیرد. این سامانه امکان یکپارچه سازی کلیه فرایندها از زمان ارسال طرح تا انتشار را فراهم می کند. با توجه به امکانات مدیریت محتوا هر دانشگاه می تواند  ظاهر اصلی سایت را مدیریت نموده و به صورت اختصاصی تغییر دهد.

 

برخی از ویژگی های سامانه مدیریت طرح های پژوهشی

 

  • ثبت نام اساتید
  • ارسال طرح
  • فرم ارزیابی داوری
  • شخصی سازی تمامی واژه های موجود در سامانه
  • انتشار طرح
  • دسته بندی طرح