برگزاری کارگاه آموزشی نشریات در دانشگاه اصفهان
1395-09-19
برگزاری کارگاه آموزشی نشریات در دانشگاه اصفهان

کارگاه آموزشی سامانه نشریات سیناوب در دانشگاه اصفهان برگزار شد. در این کارگاه که در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار شد، سردبیران و کارشناسان نشریات دانشگاه اصفهان شرکت کردند. به این ترتیب، سیستم مدیریت نشریات علمی دانشگاه اصفهان با موفقیت با استفاده از نرم افزار سیناوب راه اندازی شد. برای مشاهده سامانه نشریات دانشگاه اصفهان به این آدرس مراجعه کنید:

http://journals.ui.ac.ir