فرم اطلاعات مشتری 

سیناوب به منظور ارائه خدمات بهتر به مشتریان، سامانه ارتباط با مشتری را راه‌اندازی کرده است.

با توجه به اینکه طی سالهای جاری برخی از سردبیران، کارشناسان و مدیران اجرایی نشریات تغییر کرده است، از تمامی مشتریان سیناوب درخواست می‌شود اطلاعات این فرم را به دقت تکمیل کنند.

پس از تکمیل اطلاعات، نام کاربری و رمز عبور برای دسترسی به سامانه ارتباط با مشتری سیناوب به آدرس ایمیل شما ارسال خواهد شد.

نام کاربری و رمز عبور سامانه‌ها فقط در اختیار رابط سیناوب قرار می‌گیرد. تمامی مکاتبات و اطلاع رسانی‌ها با مقام مسئول در هر سازمان و موسسه انجام خواهد شد. 

در صورتی که به هر دلیل رابط سیناوب یا مقام مسئول طرف قرارداد تغییر کرد، طی نامه رسمی به سیناوب اطلاع دهید.

 

آدرس وب سایت موسسه / دانشگاه
نام و نام خانوادگی رابط سیناوب
//