سیناوب در راستای تلاش برای ارتقای نشریات علمی کشور، خدمات استناندارد سازی و نمایه سازی نشریات علمی را انجام می دهد. این خدمات شامل این موارد خواهد شد:

 

 -         اداره امور داخلی یک نشریه،

-         دریافت مقالات، ارسال به داوری با نظر سردبیر، پیگیری تمامی کارها

-         ویراستاری فارسی و انگلیسی (نیتیو)، نمونه خوانی، و انتشار و چاپ نشریات

-         به روزرسانی نشریات از طریق اطلاع رسانی موثر به جامعه علمی کشور

-         برگزاری جلسات هفتگی با مدیران و سردبیران نشریه به صورت آنلاین

-         اطلاع رسانی نشریات و تلاش برای افزایش مشاهده پذری مقالات  

-         استاندارد سازی و نمایه سازی نشریات در پایگاههای اطلاعات علمی معتبر داخلی و خارجی

-         برگزاری کارگاههای آموزشی استاندارد سازی و نمایه سازی نشریات علمی بر پایه نمایه های معتبر عمومی و تخصصی

-         ارائه خدمات مشابه یاب متون ویژه نشریات انگلیسی با امکان دسترسی به IThenticate