شرکت شریف پردازشگر دانش (سیناوب) به عنوان یک شرکت دانش‌بنیان در مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف در زمینه‌ سامانه‌های مدیریت اطلاعات علمی و ارتقای نشریات علمی فعالیت دارد. این شرکت نماینده رسمی موسسه mEDRA  نماینده اروپایی موسسه  (International DOI) Foundation (IDF) برای صدور شناسه DOI در ایران است و این امکان وجود دارد تا شناسه DOI ویژه نشریات، مقالات علمی، کتاب‌ها و پایان‌نامه‌ها را به صورت رسمی و با اختصاص  پیش شماره ویژه هر ناشر، دانشگاه یا موسسه و انجمن علمی با کمترین هزینه ممکن به دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی، پژوهشی، انجمن‌ها و نشریات علمی ارائه دهد