چرا DOI را از سیناوب بگیریم؟

    - DOI  را از موسسات معتبر خریداری کنید.
    - اطمینان حاصل کنید که کد اختصاصی ناشر را برای موسسه یا انجمن خود دریافت کرده‌اید.
    - تحت هیچ شرایطی نشریه خود را به خاطر دریافت شناسه دیجیتال به موسسات ناشناس واگذار نکنید.
    - اینکه چه موسسه‌ای ناشر نشریه شما است در ارتقای نشریه و دریافت نمایه‌های معتبر تأثیر جدی دارد.
    - سیناوب پیش شماره اختصاصی را به موسسات و انجمن‌های علمی ارائه می‌کند.
    - با دریافت پیش شماره اختصاصی چنانچه ناشر شما به هر دلیل تغییر یافت این امکان وجود دارد تا نشریه شما بدون نیاز به تغییر شناسه‌های DOI زیر مجوعه ناشر جدید قرار گیرد.
    - سیناوب شناسه دیجیتال را با کمترین هزینه ممکن در اختیار نشریات ایرانی قرار می‌دهد.
    - نشریاتی که از سامانه سیناوب استفاده می‌کنند، فرآیند تولید شناسه دیجیتال و بارگذاری در متادیتای DOI به صورت خودکار و بدون انجام کار اضافی انجام خواهد شد.