سیناوب هم اکنون مورد استفاده بسیاری از دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و آموزشی و نشریات و همایش‌های علمی کشور است.

- مشتریان سیناوب


- مشتریانی که از سایر سامانه‌ها به سیناوب آمده‌اند


فهرست الفبایی نشریات سیناوب


برخی همایش‌های علمی برگزار شده با سامانه همایش‌های علمی سیناوب