برگزاری کارگاه آموزشی DOI در دانشگاه صنعتی شریف
1395-05-04
برگزاری کارگاه آموزشی DOI در دانشگاه صنعتی شریف

کارگاه آموزشی DOI در کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. این کارگاه همزمان از طریق وبینار نیز در دسترس علاقمندان قرار گرفت