سیناوب در راستای کمک به ارتقای نشریات علمی، واحد استاندارد سازی و نمایه سازی نشریات علمی را راه‌اندازی کرده است. بخشی از فعالیتهای جاری سیناوب، ارائه مشاوره به نشریات علمی برای ورود به پایگاهها و نمایه‌های معتبر بین المللی است.

برای اطلاع از شرایط و ضوابط مشاوره با تکمیل فرم درخواست خرید با سیناوب تماس حاصل فرمایید.

برخی پایگاهها و نمایه‌ها به شرح زیر است:

 

توجه: علاقمندان به آشنایی با نمایه های تخصصی بین المللی معتبر و نحوه شناسایی این نمایه ها، میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب زیر مراجعه کنند:
نوروزی چاکلی، عبدالرضا؛ لاله صمدی. (1393 ” .(نمایه های تخصصی الکترونیکی”. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). همچنین، علاقمندان به آشنایی با نمایه های استنادی بین المللی و داخلی معتبر و نحوه شناسایی این نمایه ها، می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به بخش سوم از کتاب زیر مراجعه کنند: نوروزی چاکلی، عبدالرضا. (1390 ” .(آشنایی با علم سنجی (مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه ها)”. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)؛ دانشگاه شاهد، مرکز چاپ و انتشارات.