فرم ثبت اطلاعات نشریه / همایش

برای راه اندازی سامانه یک نشریه یا همایش به این اطلاعات نیاز است

در صورتی که درخواست راه اندازی بیش از یک سامانه دارید،  برای هر سامانه یک بار این فرم را تکمیل کنید.

پس از تکمیل این فرم، جلد و لوگو نشریه  یا پوستر و لوگوی همایش را با کیفیت خوب به آدرس tarahi.sinaweb@gmail.com ارسال نمایید.

در صورت نیاز به طراحی لوگو، جلد یا پوستر، فرم درخواست خدمات را تکمیل نمایید.

همکاران ما در واحد طراحی گرافیک سیناوب در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.