برای ثبت درخواست پشتیبانی فرم مربوطه را به دقت تکمیل و ارسال نمایید.

سیناوب طی حداکثر یک تا دو روز کاری با شما تماس می‌گیرد و گزارش پیشرفت کار را ارائه می‌دهد.

قبل از ارسال درخواست پشتیبانی فایل و راهنمای آموزش را مشاهده فرمایید.

فرم درخواست پشتیبانی